Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến

  • Tải tài liệu hoàn toàn miễn phí
  • Link tải miễn phí tốc độ cao
  • Tài liệu đều có 2 file PDF và Word
Danh mục: